KAPAT

DEĞERLERİMİZ

BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLER


Bizi biz yapan değerler RAMS Türkiye’nin gücünü köklerinden alır. Köklerinden gelen ve onu güçlü kılan değerleri kurumun her hücresine, her çalışanına, her tedarikçisine, her projesine, elinin değdiği her yere yansıtır. Rams’ın sosyal paydaşları bilir ki, RAMS Türkiye adildir, güvenilirdir, vicdanlıdır, çalışkandır, köklüdür ve duyarlıdır…


Onu güçlü kılan, geçmişin değerleriyle hem bugün hem de gelecek için bulunduğu her ortama kattığı değerdir. Özetle RAMS Türkiye hem çalışanları hem müşterileri hem tedarikçileri hem de şehirler için bir değer kaynağıdır.

DEĞER KATAR
RAMS Global, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki projelerinde, şehrin mimarisine, insanların yaşamlarına, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve ekosistemine değer katar.

GÜVEN
Güven odaklı bir iş yapış şekli benimseyen RAMS Global, işinde uzman yaklaşımı, profesyonel duruşu, güvenilir çalışanları ve iş ortakları ile var gücüyle değer üretir.

VİCDANLI
RAMS Global, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda değer katan sonuçlar elde etmek amacıyla kendini ve paydaşlarını sürekli geliştirir, çalışır ve her zaman mükemmeli arar. İşini en iyi şekilde icra ederken, kurucu ailenin köklerinden gelen vicdani sorumluluğunu her zaman en ön sırada tutar.

ADİL
RAMS Global için adil olmak ve hesap verebilirlik şirketin değerlerinin temel yapıtaşlarındandır.

SOSYAL FAYDA ODAKLI
Finansal sağlamlığını çevreye ve topluma duyarlı bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak sosyal fayda sağlamaya odaklı iş stratejileri geliştirir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
RAMS Global, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alır; öncü uygulamaları ile yol gösterici bir konumda faaliyet gösterir.