KAPAT

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

RAMS Türkiye’nin “Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler” oluşturmak hedefi doğrultusunda “sürdürülebilirlik” kutup yıldızıdır…

Tüm faaliyet alanlarında Sürdürülebilir kalkınmanın kavram olarak kullanılmaya başladığı günden bu yana genellikle kabul edilen Ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç boyutunu dikkate almaktadır.

Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutunda kaynakların tükenme potansiyeli önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle, sürdürülebilirlik her zaman yenilenebilir doğal kaynaklar ekonomisinin merkezi bir unsurudur. RAMS Türkiye de bu kapsamda kendi enerjisini üreten evler tasarlamak için kolları sıvamıştır.

Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutu, ekosistemlerin taşıma gücünü ve biyoçeşitliliği ön plana çıkararak doğal sermaye stokunun korunarak gelecek kuşaklara devredilmesi…

Bu kapsamda projenin çevresel ve sosyal etkilerini tespit ederek, etkileri minimum düzeye indirecek önlem ve azaltım planlarının hazırlanması amacıyla projeler yürütülmektedir.

RAMS Türkiye’nin tüm bunları yaparken ana hedefi “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını giderme yeteneğinden ödün vermeden karşılamak” tır.