KAPAT

FIRSAT EŞİTLİĞİ

FIRSAT EŞİTLİĞİ

RAMS Türkiye şirket kültürünün en önemli yapı taşlarından olan eşitlik kavramından hareketle tüm çalışanları için ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlar.

RAMS Türkiye, fırsat eşitliği kadar fırsat çeşitliliğine de önem verir. Cinsiyet, meslek, yaş, uyruk, deneyimleri veya uzmanlıkları ne olursa olsun tüm çalışanlarının kendilerini eşit hissetmelerini sağlamayı amaçlar.

RAMS Türkiye, işini en iyi şekilde icra ederken, ailenin köklerinden gelen vicdani sorumluluğunu her zaman en ön sırada tutar. Tüm çalışanlarıiçin adil ve eşit fırsatlar sunarak tüm süreçlerde cinsiyete dayalı olmayan yaklaşımlar ile fırsat eşitliği ve çeşitlilik prensibi ile insanların birçok yönden birbirlerinden farklı oldukları esasını temel alır.

RAMS Türkiye sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağına inanır. İnsan kaynakları politikaları ile kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını kolaylaştıracak adımlar atar...