KAPAT

POLİTİKALARIMIZ

POLİTİKALARIMIZ

Kökleri 1997 yılına dayanan RAMS Türkiye Türkiye’den Kazakistan’a kadar faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki projelerinde, şehrin mimarisine, insanların yaşamlarına, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve ekosistemine değer katar. Bu değeri yaratırken benimsediği kurumsal şirket politikaları:  • Küreselleşen dünyanın değişen koşullarını takip etmek,,
  • Belirlenen hedeflere zamanında ve akılcı çözümler üretmek,
  • Çağın getirdiği gelişmeler ve toplumsal gereksinimler doğrultusunda meslek etiğini korumak ve sürekli gelişmeyi, iyileşmeyi ana misyon olarak belirlemek,
  • Gerçekleştirilen projelerde, zamanında ve belirlenen kalitede sunmak,
  • Çalışanların sosyal haklarının gözetmek ve eğitimlerine önem vermek,
  • Yönetim ve çalışma sisteminden ödün vermemek,
  • İş güvenliği sürekli gelişme sağlamak, iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre sağlığı konularında ulusal ve bölgesel yönetmeliklerine uymak,
  • Köklerimizden gelen tecrübeden yararlanarak ve çalışanlarımızın katılımıyla akılcı kararlar alarak yeni hedefler belirlemek,
  • Takım çalışması ruhunu oluşturup verimliliği en üst düzeye çıkarmaktır.