KAPAT

İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


RAMS Türkiye, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini belirlemeyi ve sürdürmeyi, hedeflerimiz doğrultusunda, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklerle iş sağlığı ve güvenliğine, performansı artırarak sıfır risk mottosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.İş sağlığı ve güvenliği politikasının bileşenleri:

  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarıoluşturmak.
  • Ulusal ve uluslar arası iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuata ve yönetmeliklere uymak.
  • Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vererek, çalışanlarımıza yetkinliklerkazandırmak ve kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamak.
  • Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan elektrik, yangın, yaralanma ve meslek hastalık gibitehlikelere karşı tüm tedbirleri almak ve çalışmaların uygulanabilirliğini denetleyerek gerekligüncellemeleri yapmak.
  • Yeni yatırımları gerçekleştirirken, iş sağlığı ve güvenliğini ve yasal düzenlemeleri dikkate almak.
  • İş sahasında, iş kazası ve meslek hastalıkları riskini ortadan kaldıracak şekilde çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirecek için mevcut yatırımları ve çalışma ortamlarınıiyileştirmek.
  • Şirketin her kademesinin ve paydaşların katılımını sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliğifaaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi temel almak.
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygun teknolojik ekipmanları kullanmak.