KAPAT

YEŞİL DÜNYA

YEŞİL DÜNYA

Müşterilerimizin çevrenin korunmasına yönelik hassasiyetlerinin farkındayız. Rams Türkiye olarak yaşadığımız çevreyi korumak ve tüm canlılara ve gelecek kuşaklara temiz, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Rams Türkiye ailesi, hızla tükenmekte olan doğal kaynaklarla birlikte, günümüzde önemi gittikçe artan çevrenin; gelecekte bizden sonraki nesillere bırakılacak en önemli hazinelerden biri olduğuna inanmaktadır.

Doğal çevrenin korunup geliştirilmesi ve yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakabilme bilinciyle hareket ederek, tüm proje süreçlerinde çevreye verilebilecek olası zararları minimize ederek hareket ederek, yeşil temalı çevreci yaşam alanları üretiyoruz.

Bu doğrultuda Rams Türkiye olarak çevre politikamız;

Harfiyat ve atıkları minimuma indirmek, atık yönetim sistemlerini yerel yönetimler ile iş birliği halinde yönetmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak paydaşlarımızıda yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek.

Projelerin çevresel etkilerine ilişkin değerlendirmeleri, proje tasarım sürecine dahil etmek, herhangi bir yeni süreci uygulamaya koymadan önce sürecin çevresel etkilerini değerlendirmek.

Faaliyetlerimiz, proje ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek.

Süreçlerimizi dijital platformlara taşıyarak, kaynak (kâğıt, kartuş vb.) tüketimlerini azaltmak.

Çalışanlarımızın çevresel farkındalıklarının eğitim yoluyla artırılması ve kurumsal çevre kültürü oluşturulmasına katkı sağlamalarının teşvik edilmesi.

Rams Türkiye olarak sosyal sorumluluk projelerinde öncü ve örnek olmak ve tüm bu prensipleri ülkemize ve dünyaya yaymaktır.